Priser/Bestilling

TEGNEKROKEN (Færevaag kreativ, org.nr.: 918 901 051)


INFO TEGNEOPPDRAG:

REGISTRERING AV BESTILLING (samt registrering på eventuell venteliste) 

Registrering av bestilling/registrering på venteliste, gjøres ved å sende e-post til Tegnekroken hvor følgende info må oppgis : 

* Navn, adresse og telefonnummer. 

* Ønsket format på tegningen(e).

* Kan tegningen vises på Internett; Ja/Nei. 
(Om tegningen skal være en gave som ikke må vises på Internett før etter at gaven er levert, skriver du datoen tegningen kan publiseres).

* Må du ha tegningen innen en bestemt dato? Oppgi dato.

* Du vil få tilbakemelding via e-post om mottatt bestilling så snart jeg har mulighet til det.

LEVERINGSTID:
Hvor snart jeg kan levere ferdig tegning til deg, avhenger av hvor lang en eventuell venteliste er på gjeldende tidspunkt. Dette vil du få informasjon om når du kontakter undertegnede via e-post. Gjelder bestillingen en tegning som skal gis til en spesiell anledning, oppgir du datoen du må ha tegningen i hende. 

FOTOREFERANSE:
Jeg er helt avhengig av skarpe, klare foto. Minimum filstørrelse 3 MB. Om bildefilen er mindre i størrelse, kan den kanskje brukes likevel: Send evnt. bilder til tegnekroken.itaf@gmail.com for uforpliktende vurdering om de egner seg som tegnereferanse.

GODKJENNING/BETALING:
* Du betaler ingenting før tegnearbeidet er godkjent av deg. Du vil via e-post få tilsendt en lavoppløselig, vannmerket kopi av tegningen for godkjenning når tegnearbeidet er ferdig. 

* Godkjennes tegnearbeidet får du tilsendt faktura via e-post. Om ikke annet er avtalt skriftlig på forhånd, forfaller fakturaen til betaling når godkjenning av tegnearbeidet er gitt. 

* Betaling må være mottatt før originaltegningen(e) sendes i posten. 

* Du vil få tilsendt kollinummer for sporing hos Posten når pakken er innlevert.

IKKE GODKJENT TEGNEARBEID?
*** Om tegnearbeidet ikke godkjennes, betaler du ingenting, men Tegnekroken kan likevel fritt benytte tegningen(e) i forbindelse med markedsføring som nevnt under, med mindre annet er avtalt skriftlig på forhånd. 

PRISER:

A4-format, tegnearbeid = 1600,- NOK. (pluss 300,- i omkostninger, totalt 1900,-
A4 = 29,7 x 21 cm

A3-format, tegnearbeid = 2100,- NOK. (pluss 300,- i omkostninger, totalt 2400,-
A3 = 29,7 x 42 cm

A2-format, tegnearbeid = 2600,- NOK. (pluss 300,- i omkostninger, totalt 2900,-
A2 = 42 x 59,4 cm

Til info: Det tar meg ca 20 - 50 timer å tegne ferdig en tegning. Varierer litt mtp motiv og format.

DIGITAL KOPI og OMKOSTNINGER
I tillegg til originaltegningen er en digital kopi av denne inkludert i prisen. (NB! Ikke A2-format.). Omkostningene inkluderer forbruksmateriell, solid emballasje, samt porto innenlands for sending som Norgespakke (omkostningene utgjør kr 300,- NOK). Sendt som Norgespakke er den både sporbar og forsikret (ref. www.posten.no). 

Tegnearbeidet utføres med blyanter av beste kvalitet på tykt tegnepapir i tilsvarende kvalitet.
Tegningen leveres sprayet med fixativ ("lakket") for beskyttelse, men innramming med glass anbefales, helst også med passepartout. Originaltegninger bør ikke henge i direkte sollys. 

ANSVAR:
Originaltegninger pakkes i solid emballasje, og leveres til Posten for sending med Norgespakke. Når pakken er innlevert hos Posten, er det de som er ansvarlig for at pakken kommer trygt frem. Om pakken skulle komme bort, eller det oppstår skader etter at undertegnede har levert pakken for sending, er ikke Tegnekroken ansvarlig. Som Norgespakke er sendingen sporbar og forsikret. Ref. Posten for nærmere info. Til dags dato har heldigvis ingen måttet benytte forsikringen :)

NB! Markedsføring: Tegnekroken forbeholder seg retten til å benytte (digital og/eller trykk) kopi av tegningen(e) i forbindelse med markedsføring. OBS! Unntak fra slik bruk kan selvfølgelig avtales på forhånd. 


KONTAKT:
E-post: Tegnekroken

OPPDATERT 18. mai,  2018